Sözleşmeler


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

SATICI
Ticari Ünvanı : Emlak Üçkuyular – Gayrimenkul, Yazılım Bilişim Hizmetleri
Adresi : İnönü Cad. 4/2 Sk. 2/1A 35290 Üçkuyular, İZMİR
Telefon : 0850 304 1 456
E-Posta Adresi : info@alicandesign.com

ALICI
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Telefon:
E-Posta:

Fatura Bilgileri
Faturadaki İsim:
Fatura Firma İsmi:
Fatura Adresi: TR

Sipariş Bilgisi
Sipariş İçeriği ve Toplamı:
Ara Toplam : 0 Adet/₺0
Kargo Ücretleri : Ücretsiz!
----------------------------------
Genel Toplam : ₺0

Sipariş Tarihi: 25/06/2021

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, www.AlicanDesign.com alan adlı web sitesinden, satıcı’ya ait hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

Ürün Kodu Ve Adı Adet Satici Unvani Birim Fiyatı Birim İndirimi Kupon Toplam Satış Tutarı Vade Farkı KDV Dahil Toplam Tutar

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Ödeme Şekli ve Planı:
Alınan Vade Farkı:
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

Teslim Şartları:

Teslim Edilecek Kişi(ler):

MADDE 4: MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle tamamlanmış olur. Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda yer alan elektronik posta adresine veya teslimat adresine gönderilir.

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini iletişim bilgilerinde yer alan iletişim kanalları ile ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Hizmet’e ait temel özellikler, Hizmet’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MADDE 7: CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Hizmeti teslim tarihten itibaren 1 gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma ve iade hakkı iptal ve iade bölümünde yer almaktadır.

MADDE 8: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 9: HİZMETİN FİYATI

Hizmetin peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 10: TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 11: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İş bu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

12 maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Görüşmeyi Başlat
1
💬 WhatsApp
Merhaba 👋🏻
Nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by